D Minibüs ve Otobüs

Otobüs kullanabilmek için gerekli olan ehliyet sınıfıdır.
Yaş sınırı 24’dür ve en az B grubu ehliyet olması gerekmektedir.
M, B, B1, D1 ve F sınıfı dahilindeki araçları kullanabilirler.

DİĞER EHLİYET SINIFLARI